top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Mediina Care plus sp. z o. o. respektuje soukromí uživatelů používajících webové stránky v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, v platném znění).

 

Chcete-li se dozvědět více o ochraně vašich dat, přečtěte si následující informace o našich zásadách ochrany osobních údajů:

 

1. Používání webových stránek představuje souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

 

2. Informace získané při používání webových stránek mohou zahrnovat:

 

Informace v protokolech serveru – naše servery automaticky zaznamenávají data, jako je požadavek na stránku odeslaný uživatelem, datum a čas požadavku, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ operačního systému, IP adresa (IP adresa – každý počítač připojený k internetu má přiděleno jedinečné číslo, tedy IP adresa).

 

Cookies (tzv. cookies) - malé textové soubory zasílané webovou stránkou navštívenou uživatelem internetu do zařízení uživatele internetu (počítač, chytrý telefon apod.).

 

Soubory cookie používáme za účelem: usnadnit uživatelům používání webu (cookies rozpoznávají zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám) a vytvářet anonymní statistiky webu – díky tomu lépe porozumíme očekáváním našich uživatelů a vyvíjet web tak, aby bylo snazší se dostat k nejčastěji hledaným informacím (např. analýzou dotazů vyhledávačů).

 

Webové prohlížeče obvykle ve výchozím nastavení umožňují ukládání souborů cookie do zařízení uživatele. Uživatelé internetu však mohou soubory cookie spravovat sami, například je zablokovat výběrem možnosti odmítnout soubory cookie ve svém prohlížeči. To však může způsobit, že některé funkce webových stránek nebudou fungovat správně.

 

3. Vlastníkem stránek je Mediina Care plus sp. z o. o. – se sídlem ve Varšavě – všechna data jsou shromažďována pomocí vhodných opatření na ochranu důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací.

 

4. Shromážděné údaje se používají k poskytování konkrétních služeb našim uživatelům a pro administrativní a statistické účely.

 

5. Za účelem účinné ochrany shromážděných údajů je chráníme před neoprávněným přístupem třetích stran a kontrolujeme naše způsoby shromažďování, ukládání a zpracování informací.

 

6. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, na které je odkazováno na našich webových stránkách. Proto vám po návštěvě těchto webových stránek doporučujeme, abyste si přečetli pravidla na nich platná.

 

7. V případě změn našich zásad ochrany osobních údajů budou tyto neprodleně aktualizovány.

bottom of page